Alcotec Whisky Turbo Yeast

For Whisky distillers

Alcotec Whisky Turbo Yeast contains a GA (glucoamylase) enzyme which breaks down dextrins, a by product created when you use grains or molasses in the recipe. The yeast strain itself is particularly well suited for retaining some of the flavours that create a good Whisky. For pure grain based recipes, you need to pre-treat the wash with another enzyme to break down starch into fermentable sugars. The high temperature Alcotec Alpha Amylase enzyme is perfect for this. Alcotec Whisky Turbo comes in 73g sachets (108g for Australia/NZ) and in 25kg sacks for the alcohol industry.

АлкоТек Turbo Дрожжи Виски

Содержатся глюкоамилазной фермент для разбивки декстринов из солодового экстракта. Если предварительно обработать, фермент альфа амилазы можно также использовать с зернами. Доступный в пакетиках 73г на 25л.

Turbo Drożdże Alcotec Whisky

Zawiera enzym glukoamylazy w celu rozbicia dekstryn z ekstraktu słodowego. Jeśli przerobiony enzymem glukoamylazy może być także użyty z ziarnami.

Alcotec Whisky Turbo

Avsedd för jäsningar med maltextrakt eller baserade på melass. Jästsorten är speciellt utvald för sin förmåga att framhäva typisk Whisky-karaktär och är en av de mest använda jästerna i Whisky-industrin. Näringen är baserad på Alcotec's unika teknik som medger fullständig utjäsning även i en mäsk med lågt eller inget näringsinnehåll. Vi har även tillsatt ett högaktivt glucoamylas-enzym för att bryta ner dextriner från råvaran. För recept med malt behöver man förbehandla malten under hög värme med ytterligare ett enzym, Alcotec Alpha Amylas Enzym är perfekt för detta. Det är för att bryta ner stärkelse som kommer från malten. Alcotec Whisky Turbo kommer i 73g påse som räcker till 25L eller i 25kg säck för alkoholindustrin.


Sun Jan 31, 2016

Alcotec Whisky Turbo Yeast

More products

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Top