Alcotec Alpha Amylase Enzyme

Alcotec α-Amylase Enzyme

Alcotec Alpha Amylase Enzyme 5g can convert the starch content from up to 5kgs of grains so it can be fully fermented to alcohol. This is a high temperature tolerant enzyme, with very high enzymatic activity. This can be used as pre-processing of a grain (or any other starch rich material) based wash before fermenting it with a turbo yeast containing glucoamylase enzyme (GA) which will take care of the remaining dextrins. Perfect companion to Alcotec Rum Turbo with GA, Alcotec Vodka Turbo with GA or Alcotec Whisky Turbo with GA. This product is also available in 25kg sacks for breweries.

АлкоТек α-амилазы фермент

превращает крахмал до 5 кг зерна в сбраживаемые сахара. Добавить на этапе кипения сусла.

Alcotec enzym α-amylazy

który przekształca krochmal do 5 kg ziarna w fermentujcy cukier. Dodać na etapie wrzenia nastawu.

Alcotec α-amylas enzym

Med hjälp av detta enzym kan man omvandla stärkelsen från upp till 5kg malt i en jäsning, till jäsbara sockerarter så att brygden kan jäsa ut fullständigt. Detta är ett högtemperatur-enzym som tillsätts under kokning. Används för maltbaserade recept före tillsättning av turbojäst med GA (glucoamlylas-enzym) som sedan tar hand om resterande dextriner. Perfekt att använda tillsammans med Alcotec Rom Turbo med GA, Alcotec Vodka Turbo med GA eller Alcotec Whisky Turbo med GA. Produkten är även tillgänglig i 25kg säckar för bryggerier.


Sun Jan 31, 2016

Alcotec Alpha Amylase Enzyme

More products

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic 48 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic 24 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic T3 Turbo Yeast

Alcotec Classic Range

Top